O nás

Rámcový režim dne Školní družiny:

  • 11.40 – 12.40 - konec dopoledního vyučování Hygiena, oběd (mladší žáci)
  • 12.40 - 13.30 - hygiena, oběd (starší žáci) odpočinkové činnosti (hromadné nebo jiné dle individuálního přání)
  • 13.30 - 15.30  - rekreační a zájmová činnost pobyt venku, v tělocvičně, výtvarné a pracovní činnosti
  • 14.00 – 16.00 - příprava žáků na vyučování (vypracování domácích úkolů) Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení.

Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.

Odchody žáků ze školní družiny se řeší následovně. Žák odchází ze ŠD na základě: 

  • zápisního lístku do ŠD / pravidelně
  • jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů.

Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů.

prace zaku sd4
prace zaku sd3
prace zaku sd2
prace zaku sd1