Projekty

Naše škola je zapojena do několika projektů:

  1. Projekt POMOC ŽÁKŮM - Dobrý skutek 2023 - 2025 je realizován od 1.1.2023 pod evidenční číslem: 0194/PODSKOL/2022.
  2. OVOCE, ZELENINA A MLÉKO do škol - S cílem zlepšit stravovací návyky dětí základních škol. Projekt je uskutečňován pod hlavičkou MŠMT.
  3. ZVLÁDNU TO SÁM - Projekt s cílem zajištění bezbariérového přístupu a pohybu po budově školy.
  4. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
    Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
  5. Šablony 2023-2025 - Ostrov, Krušnohorská 304 z Operačního programu Jana Ámose Komenského -  reg. č. CZ.02.02.03/00/22_002/0006949.
  6. OBĚDY DO ŠKOL v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách a žáků v základních a středních školách v Karlovarském kraji, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Více informací naleznete na přiložených fotografiích k jednotlivým projektům.

POMOC ŽÁKŮM
PROJEKT DIGITALIZACE
DOUČOVÁNÍ
OVOCE
sám
digi
projekt
OBĚDY
DIGITALIZACE DO ŠKOL