Pedagogický sbor školy

 

Pedagogové, Zaměstnanci školy

Mgr. et Mgr. Lenka ARNOLDOVÁ
pedagog, koordinátorka EVVO
Alena ČERMÁKOVÁ
vychovatelka ŠD
Mgr. Ivana HARZEROVÁ
pedagog
Mgr. Roman HEINIC
pedagog
Mgr. Jana KOPECKÁ
pedagog, výchovný poradce
Mgr. Jana KINDLOVÁ
pedagog
Mgr. Petra KRAJČOVÁ
pedagog
Mgr. Jarmila KŘÍŽKOVÁ
pedagog
Jitka KRONKOVÁ
pedagog, asistentka pedagoga
Jarmila MODRANSZKÁ
pedagog
Mgr. Vlasta PLÁŠILOVÁ
pedagog, kariérový poradce
Ing. Jan PŘÁDA
pedagog
Mgr. Lucie SHRBENÁ
pedagog
Mgr. Věra TOPIČOVÁ
speciální pedagog - logoped
Mgr. Markéta VAJDÍKOVÁ
pedagog
Bc. Zuzana ŽITNÁ
pedagog