VIII. A – (5. a 8. ročník)

Třídní učitel/ka
Mgr. Petra Krajčová
Asistent/ka pedagoga
AP Jitka Pruknerová

Třídu VIII.A navštěvují dva žáci 5. ročníku a 7 žáků 8. ročníku. Nachází se v druhém poschodí levého křídla budovy školy. Ve třídě se sešel skvělý kolektiv z minulého školního roku, jeden žák ubyl a dva noví přibyli.