VII. B (7) TU

Třídní učitel/ka
Jarmila Modranszká
Asistent/ka pedagoga
Faten Fakach

Do naší třídy chodí 9 žáků. Převážná většina jsou žáci s výraznými individuálními potřebami, které jsou promítnuty do IVP / individuální vzdělávací plány /. U všech žáků tolerujeme jejich výkon, respektujeme osobní tempo, postupujeme citlivě, práci krokujeme a vyučujeme s názorem tak, že  žáci mohou zažívat i dílčí úspěchy. Veškeré učivo hodně opakujeme, redukujeme zápisy, hojně využíváme tištěných pracovní listů. Ve třídě pracují pedagog a AP , daří se udržovat přátelskou atmosféru mezi žáky, kteří jsou k sobě tolerantní  a vzájemně si pomáhají. Často a pravidelně navštěvujeme Městskou knihovnu a Ekocentrum při DDM, kde nám připravují naučné programy.

AKTUALITY CO SE STALO?