SŠ 3

Třídní učitel/ka
Mgr. Jana Lidická
Asistent/ka pedagoga
Radka Kunzová, Pavla Šašková

Třídu SŠ3 navštěvuje 6 žáků (5 žáků 1. ročníku a 1 žák 3. ročníku). Ve třídě působí 3 pedagogičtí pracovníci.

V září jsme přivítali Jakuba, Jakuba, Nikitu, Terezii, Terezu a Thomase.

V rámci školního vyučování využíváme strukturované učení, krabicové úlohy, alternativní komunikaci a interaktivní pomůcky, alternativní metody čtení a matematiky. Veškerá činnost pedagogických pracovníků je zaměřena v prvé řadě na respekt ke schopnostem, možnostem a potřebám žáků a k jejich osobní i rodinné situaci.