SŠ 2 - TU

Třídní učitel/ka
Mgr. Ivana Harzerová
Asistent/ka pedagoga
Michaela Spruzsanská, Lenka Preclíková, Lucie Martínková, Bc. Monika Abdulnourová

Třídu SŠ2 navštěvují žáci s kombinovaným zdravotním postižením ve věku od 6 do 20 let. Společně se zapojujeme do aktivit a projektů třídy a celé školy. Pravidelně spolupracujeme s Ekocentrem a s Městskou knihovnou v Ostrově. Škola disponuje bezbariérovým přístupem včetně vertikální plošiny. Třída je spojena s hernou, kde žáci relaxují, odpočívají a hrají si. U žáků rozvíjíme sociální a pracovní dovednosti a zapojujeme je do praktických činností ve třídě i na školním pozemku.