SŠ 1 - TU

Třídní učitel/ka
Mgr. Lucie Shrbená
Asistent/ka pedagoga
2PP Evženie Thomayerová, AP. Markéta Bálková

Naší třídu navštěvují žáci s kombinovaným zdravotním postižením. Ročníky 1.,3.,7.,9.,10.Třídu máme spojenou s kuchyňkou, kde společně připravujeme teplé i studené svačinky. Pravidelně docházíme do Ekocentra a Městské knihovny pro děti a mládež v Ostrově. U žáků rozvíjíme hlavně sociální a pracovní dovednosti. O jarních, letních a podzimních měsících k pracovní výchově využíváme školní pozemek - záhony a skleník, kde pěstujeme různé druhy zeleniny. Žáci jsou ve třídě velmi spokojeni a navzájem si ochotně pomáhají.