IX.B. (3.,9.) – TU

Třídní učitel/ka
Mgr. et Mgr. Lenka Arnoldová
Asistent/ka pedagoga
2. PP - Ing. Dagmar Kober

V letošním školním roce je ve třídě IX.B  5 žáků 9. ročníku  a 4 žáci 3. ročníku.

Ač je výuka hodně rozdílná, sázíme na spolupráci. Starší žáky bude čekat volba dalšího vzdělávání, a aby si zvolili správně navštíví různá učiliště a ve spolupráci s krajskou hospodářskou komorou i některé podniky v okolí.