IV.B (4.) – TU

Třídní učitel/ka
Mgr. Markéta Vajdíková
Asistent/ka pedagoga
2. PP - Michaela Ťuiková

Třídu IV.B navštěvuje celkem 9 žáků 4.ročníku. Při výuce pracujeme dle našich možností. Naše hodiny jsou zábavné, kreativní a také akční.  Je pro nás důležité, mít ve třídě pohodovou atmosféru, společný čas si užívat a u toho zdokonalovat své dovednosti. Zaměřujeme se na silné stránky žáků, které se snažíme rozvíjet. Učíme se samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a chování. Nebojíme se zkoušet a aplikovat inovativní metodické postupy.  Výuku si rádi zpestříme učením v přírodě a různými druhy zážitkového učení