IV.B (4.) – TU

Třídní učitel/ka
Mgr. Markéta Vajdíková
Asistent/ka pedagoga
2. PP - Michaela Ťuiková

Třídu IV.B navštěvuje celkem 8 žáků 4.ročníku. Při výuce pracujeme dle našich možností, rozvíjíme slovní zásobu a spolupracujeme jako tým. Vyučování si často zpestřujeme formou exkurzí, výletů a učení v přírodě. V naší třídě se snažíme udržet dobrou atmosféru a společný čas si užívat. 

 

Loket 4.B
Loket 4.B
Loket 4.B