II.A (1.,2.) TU

Třídní učitel/ka
Mgr. Jana Kopecká
Asistent/ka pedagoga
Jiřina Gaidarusová

Třída II. A je složena z prvního a druhého ročníku ZŠ. V prvním ročníku se vzdělávají čtyři žáčci, ve druhém ročníku se vzdělává 7 žáků. Třídní učitelka, Mgr. Jana Kopecká, úzce spolupracuje s asistentkou pedagoga, Jiřinou Gaidarusovou. Společným cílem je vzdělávat žáky dle jejich individuálních možností a schopností, s cílem zvládnout učivo daných ročníků tak, aby žáci dosáhli svého maxima. Se žáky uskutečňujeme různé akce - pravidelné návštěvy MK v Ostrově, kde navštěvujeme hudební a dětské oddělení, Ekocentrum, akce v MDDM a další naplánované akce během školního roku. Třída rovněž spolupracuje s Domovem pro seniory - Květinkou. Dále se zaměřujeme na výrobu různých dekoračních předmětů na Vánoce, Velikonoce, rozvíjíme u žáků smysl pro estetiku.