VI.A (2.,6.) TU

Třídní učitel/ka
Mgr. Kindlová Jana
Asistent/ka pedagoga
2. PP - Mgr. Jana Černá; Veronika Ťuiková

Naše třída se skládá z druhého ročníku, který čítá aktuálně pět žáků (dva kluci a tři děvčata) a z šestého ročníku, který čítá čtyři žákyně. Kolektiv obou ročníků si na sebe zvykl, pěkně spolupracuje. 
      Nejvíce děti baví tělocvik a výchovy všeobecně. Žáci rádi cvičí, zpívají, kreslí, malují, tvoří. Méně je baví písemný projev. O to větší je jejich radost z úspěchů a dobrých výsledků též v méně oblíbených a obávaných činnostech.

                                                Třídní učitelka Mgr. Jana Kindlová

Děkuji svým ,,pravým rukám" paní učitelce Černé a paní asistentce Ťuikové za výbornou spolupráci ve školním roce 2022/2023.
Též rodičům a prarodičům děkuji za spolupráci. Přeji všem krásné prázdniny.

                                               Třídní učitelka Mgr. Jana Kindlová