VIII.A předprofesní příprava

Výstava škol "Kam po ZŠ?"

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 žáci osmého ročníku navštívili Střední průmyslovou školu v Ostrově, kde se konala výstava škol nazvaná "Kam po ZŠ?". Dozvěděli se zajímavé informace o všech středních školách a učilištích v našem regionu. Nejvíc je zajímaly podmínky přijímacího řízení a náročnost studia. Nakonec byl v naší třídě projeven největší zájem o obor kuchař/číšník nebo zedník.

VIII.A předprofesní příprava
VIII.A předprofesní příprava